Wydaje mi się, że należy to poprawić.

"Aby odszukać tylko część nazwiska (na przykład bez polskich znaków dialektycznych lub nie są Państwo pewni poprawności pisowni szukanego słowa) prosimy użyć znaku procent * jako symbolu wieloznacznego.

Przykład:
Ma*lak znajdzie Maslak oraz Maślak.
Sam wpis 'Kowal' znajdzie kilka osób: Kowalski, Kowalska i Kowal.
Wyniki wyszukiwania wśród dodanych wspomnień: brak wyników"