Forum » Ogólne - Nowy w Ogrodach » Podręcznik Użytkownika »

2008-03-14 16:18:24Podręcznik Użytkownika
Administrator
Skąd: ?
Postów: 5
Dołączył: października 2007
Każdy użytkownik serwisu Ogrody Wspomnień ma możliwość dodania do strony wybranych przez siebie osób. Można to uczynić na dwa sposoby, wykorzystując zakładkę zarządzanie:

1.Naciśnięcie ikony Dodaj osobę, która odeszła spowoduje pojawienie się rubryk, w których można wpisać informacje o zmarłej osobie (można dodać również zdjęcie). Po wypełnieniu rubryk wystarczy nacisnąć przycisk dodaj osobę.
2.Naciśnięcie ikony Dodaj gościa Ogrodów spowoduje pojawienie się rubryk, w których można wpisać informacje o osobie żyjącej, nie będącej użytkownikiem serwisu Ogrody Wspomnień. Po wypełnieniu rubryk wystarczy nacisnąć przycisk dodaj osobę. Należy tutaj pamiętać, że osoba która będzie wpisana jako (gość) może sobie nie życzyć, aby jej dane personalne lub zdjęcie były zamieszczane. W związku z tym radzimy aby wcześniej zapytać taką osobę o zgodę. Ostatecznie zawsze można podać tylko imię i pierwszą literę nazwiska, lub wręcz same inicjały. Na pewno inni członkowie rodziny zorientują się o kogo chodzi w wygenerowanym drzewie genealogicznym.

Po dodaniu osoby do serwisu Ogrody Wspomnień, stworzony w ten sposób profil będzie widoczny dla innych użytkowników strony.

Otwierając profil konkretnej osoby, można uzupełnić informacje o jej najbliższej rodzinie używając w tym celu przycisk +, przy rubryce współmałżonek i dziecko.
Jeśli dziecko lub współmałżonka będzie chciał dodać użytkownik, który stworzył profil danej osoby to wystarczy jeśli wybierze odpowiednią osobę (jeśli jest w bazie danych Ogrodów Wspomnień, w przypadku gdy takiej osoby jeszcze nie ma, należy ją wcześniej dodać) i naciśnie przycisk dodaj dziecko, lub odpowiednio stwórz związek (w przypadku dodania współmałżonka). Wówczas automatycznie do profilu konkretnej osoby dodane zostanie odpowiednio dziecko lub współmałżonek.
Jeśli dziecko lub współmałżonka będzie chciał dodać użytkownik, który nie założył profilu danej osoby, musi wykonać takie same czynności jak powyżej z tą jednak różnicą, iż dopisane przez niego dziecko lub współmałżonek nie zostanie dodany do profilu konkretnej osoby automatycznie. Musi zostać to zatwierdzone przez użytkownika, który stworzył profil konkretnej osoby. W tym celu po naciśnięciu przycisku dodaj dziecko, lub stwórz związek zostanie automatycznie przesłana wiadomość do użytkownika, który stworzył profil konkretnej osoby z prośbą o akceptacje. Jeśli użytkownik to zatwierdzi, wówczas dziecko lub współmałżonek zostanie dodany do profilu konkretnej osoby.

W drzewie genealogicznym wyświetlanym dla konkretnej osoby pokazani są zarówno potomkowie danej osoby, jak i przodkowie (oczywiście muszą zostać wcześniej stworzone profile tych osób, aby mogły się wyświetlać w drzewie genealogicznym). Należy zauważyć, iż linia przodków idzie po mieczu, czyli wyświetlani są tylko rodzice ojców. By w dowolnym momencie wyświetlić przodków po kądzieli, czyli ze strony współmałżonki, wystarczy kliknąć na jej imię i nazwisko - zostaną wtedy wyświetleni jej rodzice, a dalej znowu po mieczu. By zobaczyć profil danej osoby, należy kliknąć na ikonkę lupki z napisem profil przy konkretnej osobie.

W lewym górnym rogu do dyspozycji są następujące przyciski:


Tekstowo, Graficznie - wyświetl drzewo w postaci graficznej lub tekstowej
Pokaż/Ukryj zdjęcia - w formie graficznej ukrywa lub pokazuje zdjęcia
Pokaż/Ukryj daty - wyświetlaj osoby z datami urodzenia oraz ew. śmierci
Pełny ekran/Zamknij okno - pokaż drzewo w nowym pełnoekranowym oknie lub zamnij to okno

Dodatkowo istnieje możliwość nawigacji w drzewie wciskając odpowiednie klawisze:


H - wyświetl tę pomoc
P - przewiń ekran do probanta (osoby, dla której generowane jest drzewo)
G - przewiń ekran do lewego górnego rogu
A - przewiń ekran o pół strony w lewo
D - przewiń ekran o pół strony w prawo
S - przewiń ekran o pół strony w dół
W - przewiń ekran o pół strony w górę
Q - przewiń ekran o pół strony w lewo i w górę
E - przewiń ekran o pół strony w prawo i w górę
Z - przewiń ekran o pół strony w dół i w lewo
C - przewiń ekran o pół strony w dół i w prawo
0 - przełącz między wyświetlaniem graficznym a tekstowym
1 - pokaż/ukryj zdjęcia w trybie graficznym
2 - pokaż/ukryj daty
U - pokaż adres URL bieżącego drzewa

Jeśli chcesz aby Twoje drzewo genealogiczne utworzone w serwisie "Ogrody Wspomnień" mogło być wykorzystane w innym internetowym serwisie genealogicznym, lub programie genealogicznym możesz dokonać eksportu plików GEDCOM. Wystarczy, że przy profilu osoby, od której chcesz aby Twoje drzewo się zaczynało naciśniesz przycisk "pobierz w formacie GEDCOM". Wygenerowany w ten sposób plik jest gotowy do użycia.


 
Pokaż profil
Odpowiedz
2014-10-20 21:15:57
Piotr
Skąd: ?
Postów: 126
Dołączył: października 2007
Myślę, że ważną uwagą dla importujących pliki Gedcom będzie informacja, że wszystkie dodane w ten sposób profile osób, przy których nie zostały podane daty urodzenia, ani śmierci są automatycznie przyporządkowywane jako profile osób żyjących. W związku z tym kiedy odwiedzimy profil użytkownika, który skorzystał z możliwości importu pliku Gedcom, wówczas w rubryce "dodane profile osób żyjących", prawdopodobnie znajdziemy liczbę osób, które zostały w ten sposób automatycznie przypodrządkowane, jednak niekoniecznie muszą być osobami żyjącymi. Po prostu program nie mając podanych dat, przyjmuje, że te osoby mogą żyć. Dlatego jeśli nie jest to zgodne z prawdą można nanieść odpowiednie zmiany poprzez edycję profili tych osób.

Pamiętajcie, że po zaimportowaniu pliku Gedcom do naszego portalu, będą widoczne też dane rzeczywistych osób żyjących, jeśli oczywiści macie takie w swoim drzewie genealogicznym. Może w związku z tym warto wcześniej usunąć takie profile, lub zapytać o zgodę osoby, których dotyczą.
 
Pokaż profil
Odpowiedz
1