Witam Państwa serdecznie.
Poszukuję Krewnych osób z Rodzin mego śp. wujka Zygmunta Bojkowskiego vel Bańkowskiego.
W jego Rodzinie byli : Bojkowscy, Zienkiewicze, oraz Skirmuttowie. A także Kaczorowscy.
Link herbu.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Siekierz

Prawdopodobna Rodzina wujka Zygmunta.
" Zienkiewiczowie Cichyńscy w różnych powiatach.
Wasil Zienkiewicz córkę wydał za starostę x. Zmodzkiego Macieia Kłoczka.
Mikołay Zienkiewicz w Słonimskim 1528.
Fiedor Zienkiewicz 1570 odprawował poselstwo do stolice od senatu w.x.L.
Ierzy Zienkiewicz Cichynskj ziem. Rzeczyckj.
Iwan Zienkiewicz chorąży Rzeczyckj.
Wasil Zienkiewicz sędz. ziem. Vpitskj 1609.
Paweł Zienkiewicz sędzia ziemskj Vpitskj 1648."

Pozdrawiam.
Leszek