Autora wspomnienia o gen.J.T.Malczewskim, Pana Christopher'a Malczewskiego i inne osoby mające wiedzę proszę o dalsze informacje/wskazanie źródeł dot. Generała. Ze względu na powiązania z historią rodzinną szczególnie interesuje nas okres przemysko-lwowski, relacje rodzinne z dyplomatą Leszkiem Malczewskim her. Tarnawa, krąg przyjaciół i środowisko wojskowe.