Pokolenie 0.Bo Melnyk (* ??-??-????, zobacz profil) ∞ Ha Melnyk (Heyer) (* ??-??-1938, zobacz profil)
Pokolenie 1.Ma Melnyk (* ??-??-????, zobacz profil)
Pokolenie 1.To Melnyk (* ??-??-????, zobacz profil)